De Boskamer | Beumer | Nieuwbouwprojecten

De Boskamer

3439 MK, Nieuwegein

Laatste villa in nieuwbouwproject De Boskamer is opnieuw beschikbaar!! De woning is in aanbouw, prognose oplevering 4e kwartaal 2024. --- SEE FOR ENGLISH VERSION BELOW--- In het Hof van De Boskamer ervaar je direct het monumentale karakter van deze locatie. Twaalf luxe

 • va. 282 m2
 • va. 7 kamers

€ 1.855.000 - € 1.855.000 Bereken maandlasten

Bereken maandlasten Bereken maandlasten
Heb je een hypotheek nodig?

Omschrijving

Laatste villa in nieuwbouwproject De Boskamer is opnieuw beschikbaar!! De woning is in aanbouw, prognose oplevering 4e kwartaal 2024. --- SEE FOR ENGLISH VERSION BELOW--- In het Hof van De Boskamer ervaar je direct het monumentale karakter van deze locatie. Twaalf luxe villa’s bevinden zich hier in de intieme beslotenheid van het landgoed, in een prachtige groene bosomgeving die rust en ontspanning geeft. Het zijn villa’s van statuur, uiterst riant en met een onderscheidende architectuur, die hun bewoners trakteren op veel wooncomfort en leefplezier. Zowel qua indeling als qua volume heeft iedere villa haar eigen karakter, maar er is een…

Laatste villa in nieuwbouwproject De Boskamer is opnieuw beschikbaar!!
De woning is in aanbouw, prognose oplevering 4e kwartaal 2024.

--- SEE FOR ENGLISH VERSION BELOW---

In het Hof van De Boskamer ervaar je direct het monumentale karakter van deze locatie. Twaalf luxe villa’s bevinden zich hier in de intieme beslotenheid van het landgoed, in een prachtige groene bosomgeving die rust en ontspanning geeft. Het zijn villa’s van statuur, uiterst riant en met een onderscheidende architectuur, die hun bewoners trakteren op veel wooncomfort en leefplezier. Zowel qua indeling als qua volume heeft iedere villa haar eigen karakter, maar er is een duidelijke eenheid herkenbaar in kleur en materiaalgebruik.

Wonen in het Hof is vorstelijk wonen; enerzijds in de voetsporen van een rijk verleden en anderzijds omgeven door eigentijds comfort.

Tussen de bomen door lonkt jouw villa!
Paviljoen 2: een vrijstaande uitgebouwde villa met een statige uitstraling. In het definitieve exclusieve ontwerp van deze villa is onder andere gekozen om een royale veranda toe te voegen en de berging te vergroten. Deze luxe uitbreidingen in combinatie met diverse buitenverlichting rondom, geven de imposante villa een uniek en luxe karakter en een onderscheidende woonbeleving.

Het mooie overstek trekt de kap als het ware naar beneden en eindigt op robuuste houten spanten. De drie dakkapellen en drie dakramen zorgen voor extra daglicht op de tweede verdieping, waar onder andere twee prachtige riante slaapkamers en de derde (casco) badkamer zijn gesitueerd. De eerste verdieping is daarbij ook onderscheidend luxe uitgevoerd met twee (casco) badkamers en drie slaapkamers. De bijzondere indeling van deze villa spreekt tot de verbeelding. De entree, aan weerszijden verlicht door mee-ontworpen lantaarns, geeft toegang tot de imposante hal. Zowel aan de linker - als de rechterzijde leidt een fraaie bordestrap naar boven. Vanuit de hal betreedt u rechts de grote woonkeuken en vindt u aan uw linkerhand de riante woonkamer. Wat een ruimte.

KENMERKEN:
Woonkamer/keuken - 73 m² (CASCO)
Werkkamer - 9 m²
Bijkeuken - 5 m²

1e verdieping
Slaapkamer 1 met inloopkast - 28 m²
Slaapkamer 2 - 16 m²
Slaapkamer 3 - 17 m²
Badkamer 1 - 11 m² (CASCO)
Badkamer 2 - 10 m² (CASCO)
Wasruimte - 5 m²

2e verdieping
Berging 1 - 16 m²
Berging 2 - 3 m²
Slaapkamer 5 - 33 m²
Badkamer 3 - 5 m² (CASCO)

Buitenberging - 22 m²
2 Parkeerplaatsen
Ligging tuin - West
Kavel grootte- 1.845 m²

SPECIFICATIES VAN UITBREIDING EN EXTRA AFWERKING
Afbouw van de villa
• Stompe deuren op alle verdiepingen
• Scharnieren van deuren verdekt in de houten kozijnen
• Garnituur van alle deuren in een zwarte uitvoering
• Nero Assoluto gepolijste vensterbanken – toegepast over de gehele villa
• Binnenwanden van alle verdiepingen afgewerkt met glad pleisterwerk stucwerk
• Plafond begane grond en 1e verdieping voorzien van glad pleisterwerk Stucwerk

Uitbreiding
• Vergroten van de berging naar ca. 22 m2

Timmerwerk
• Veranda, inclusief 3 heipalen t.b.v. toekomstig onderheid terras

Waterinstallaties
• 1 waterontharder type 400, in de meterkast, inclusief extra aansluitpunten
• 1 drukverhoger inclusief aansluiting en extra wandcontactdoos
• Boilervat van 400 liter boiler in de technische ruimte
• 9 x extra loze leidingen (diverse ruimten begane grond en 1x 2e verdieping)
• 8 x leidingen met data-/utp kabel incl. afmontage (3 verdiepingen)
• 20 x inbouw LED plafondspot (10x begane grond en 10x t.p.v. veranda)

Communicatie- en beveiligingsinstallaties
• Voorzieningen voor Beveiliging: Loze leidingen voor alarmpunten, camera beveiliging, magneetcontacten en flitser op de gevel
• 2 stuks extra Velux dakraam
• Indeling zolderverdieping met 2 slaapkamers en een badkamerruimte (casco)

ENGLISH VERSION:

Last villa in new construction project De Boskamer is available again!!
The house is under construction, delivery expected 4th quarter 2024.

In the ‘Hof van De Boskamer’ you immediately experience the monumental character of this location. Twelve luxury villas are located in the intimate seclusion of the estate, in a beautiful green forest environment that provides peace and relaxation. They are villas of stature, extremely spacious and with a distinctive architecture, which treat their residents to a lot of living comfort and enjoyment. Each villa has its own character both in terms of layout and volume, but there is a clear unity recognizable in color and use of materials.
Living in ‘Hof van De Boskamer’ is royal living; on the one hand in the footsteps of a rich past and on the other hand surrounded by contemporary comfort.

Your villa beckons between the trees!
Pavilion 2: a detached extended villa with a stately appearance. The final exclusive design of this villa included the addition of a spacious veranda and to increase the storage space. These luxurious extensions, in combination with various outdoor lighting all around, give the impressive villa a unique and luxurious character and a distinctive living experience.

The beautiful overhang pulls the roof down, as it were, and ends on robust wooden trusses. The three dormer windows and three skylights provide extra daylight on the second floor, where two beautiful spacious bedrooms and the third (shell) bathroom are located. The first floor is also distinctively luxurious with two (casco) bathrooms and three bedrooms. The special layout of this villa appeals to the imagination. The entrance, illuminated on both sides by co-designed lanterns, provides access to the impressive hall. A beautiful landing staircase leads upstairs on both the left and right sides. From the hall you enter the large kitchen/diner on the right and you will find the spacious living room on your left. What a space.

CHARACTERISTICS:
Living room/kitchen - 73 m² (CASCO)
Study room - 9 m²
Utility room - 5 m²

1st floor
Bedroom 1 with walk-in closet - 28 m²
Bedroom 2 - 16 m²
Bedroom 3 - 17 m²
Bathroom 1 - 11 m² (CASCO)
Bathroom 2 - 10 m² (CASCO)
Laundry room - 5 m²

2nd floor
Storage room 1 - 16 m²
Storage room 2 - 3 m²
Bedroom 5 - 33 m²
Bathroom 3 - 5 m² (CASCO)

Outdoor storage - 22 m²
2 Parking spaces
Garden location - West
Plot size - 1,845 m²

SPECIFICATIONS OF EXTENSION AND ADDITIONAL FINISHING
Completion of the villa
• Blunt doors on all floors
• Door hinges concealed in the wooden frames
• All doors are fitted in black
• Nero Assoluto polished window sills – applied throughout the villa
• Interior walls of all floors finished with smooth plasterwork
• Ceiling on the ground floor and 1st floor with smooth plasterwork

Expansion
• Expanding the storage room to approximately 22 m2

Carpentry
• Veranda, including 3 piles for a future piled terrace

Water installations
• 1 water softener type 400, in the meter cupboard, including extra connection points
• 1 pressure booster including connection and extra wall socket
• Boiler tank of 400 liters in the technical room
• 9 x extra empty pipes (various rooms on the ground floor and 1x 2nd floor)
• 8 x pipes with data/UTP cable incl. final assembly (3 floors)
• 20 x recessed LED ceiling spotlight (10x ground floor and 10x near the veranda)

Communication and security installations
• Security facilities: Empty pipes for alarm points, camera security, magnetic contacts and flash on the facade
• 2 extra Velux skylights
• Layout of the attic floor with 2 bedrooms and a bathroom (CASCO)

Lees verder

Kenmerken

 • Status Verkocht
 • Koopsom € 1.855.000 tot € 1.855.000 v.o.n.
 • Gebruikersoppervlakte 282 m2 t/m 282 m2
 • Kaveloppervlakte 1963 m2 t/m 1963 m2
 • Inhoud 746 m3 t/m 746 m3
 • Website deboskamer.nl
Meer kenmerken

Bouwtypes

 • Bouwnummer
 • Status
 • Oppervlakte
 • Kamers
 • Prijs
 • Bouwnummer 2
 • Verkocht
 • 282 m2
 • 7
 • € 1.855.000
 • Bouwnummer
 • Status
 • Oppervlakte
 • Kamers
 • Prijs
 • Bouwnummer 2
 • Verkocht
 • 282 m2
 • 7
 • € 1.855.000

In de buurt

3439 MK Nieuwegein

   Media

   Ander aanbod