Emile Hullebroeckstraat 17c, Utrecht | Beumer

Emile Hullebroeckstraat 17 -C

3543 BZ, Utrecht

** ENGLISH DESCRIPTION BELOW** Tussen het centrum van Leidsche Rijn en Vleuten in ligt aan de Emile Hullebroeckstraat deze eengezinswoning met vier slaapkamers. De woning zelf ligt in een gezellig hofje met aangrenzende parkeermogelijkheden. Het prachtige

 • 123 m2
 • 127 m2
 • Label A
 • 6 kamer(s)

€ 525.000,- k.k. Bereken maandlasten

Bereken maandlasten
Heb je een hypotheek nodig?

Omschrijving

** ENGLISH DESCRIPTION BELOW**

Tussen het centrum van Leidsche Rijn en Vleuten in ligt aan de Emile Hullebroeckstraat deze eengezinswoning met vier slaapkamers. De woning zelf ligt in een gezellig hofje met aangrenzende parkeermogelijkheden.
Het prachtige Maximapark ligt om de hoek en leent zich uitstekend voor sport en ontspanning.

De kleinschalige opzet van deze nieuwe wijk biedt comfort en veiligheid aan jonge gezinnen die de kinderen graag buiten willen laten spelen. Zo is er tussen de tegenover elkaar liggende rij met huizen een groenstrook waardoor contact met de buurt(kinderen) goed mogelijk is.

Nummer 17c heeft een landelijke…

** ENGLISH DESCRIPTION BELOW**

Tussen het centrum van Leidsche Rijn en Vleuten in ligt aan de Emile Hullebroeckstraat deze eengezinswoning met vier slaapkamers. De woning zelf ligt in een gezellig hofje met aangrenzende parkeermogelijkheden.
Het prachtige Maximapark ligt om de hoek en leent zich uitstekend voor sport en ontspanning.

De kleinschalige opzet van deze nieuwe wijk biedt comfort en veiligheid aan jonge gezinnen die de kinderen graag buiten willen laten spelen. Zo is er tussen de tegenover elkaar liggende rij met huizen een groenstrook waardoor contact met de buurt(kinderen) goed mogelijk is.

Nummer 17c heeft een landelijke keuken, een houtkachel in de ruime woonkamer en een schuifpui naar de achtertuin. Door de lange ramen op de eerste verdieping is er in alle slaapkamers veel sprake van natuurlijk licht.

Door de recente bouw van de woning is het materiaal en de afwerking nog als nieuw en dat betekent dat je met de Emile Hullebroekstraat 17c een instapklare woning gevonden hebt die geen aanpassing meer behoeft.

Nabij de woning – aan de Musicallaan en aan de Vleutensebaan – vind je de dichtstbijzijnde bushaltes. Station Utrecht Terwijde ligt daar waar deze twee wegen elkaar kruisen. Dat betekent dat je zowel de bus als de trein op loopafstand tot je beschikking hebt. Ook Winkelcentrum Terwijde ligt aan het eerder genoemde kruispunt en hier vind je supermarkten, een boekhandel, horecagelegenheden en andere nuttige winkels. Aan het einde van de Emile Hullebroeckstraat – nog voor het Waterwinpark en diverse speelvelden – ligt Basisschool De Ridderhof met daarnaast de BSO. Kortom: de ideale plek voor een gezin met jonge kinderen.

Utrecht centrum is ongeveer 20 minuten rijden en de oprit naar de A2 of A12 liggen 3 tot 5 kilometer vanaf je voordeur.

Indeling

Begane grond:
Wanneer je de woning binnenstapt heb je een ruime entree met een toiletruimte, de meterkast, de garderobe, de deur naar de woonkamer en de trap (volledig bekleed met PVC) naar boven. Wat direct opvalt is de lichte houten vloer die doorloopt de woonkamer in. Hier is goed nagedacht over de details en gezorgd voor eenheid.

De toiletruimte ziet er nog als nieuw uit. De blauw geverfde bovenste helft van de muren steken prachtig af tegen de witte tegels op de onderste helft. Er is een toilet en een fonteintje.

Ga je de woonkamer in, dan valt direct de zee van ruimte en de houtkachel op. Je ziet een ruime zitkamer met grote schuifpui en loop je richting de keuken, dan is daar plek voor je eethoek met zicht op de houtkachel en tuin.

De keuken heeft een landelijke uitstraling en is voorzien van keukenkasten met antraciete fronten. Het aanrecht is van graniet en past goed bij de stijl van de kasten. Links tegen de wand staan twee hogere kasten. Vervolgens heb je een L-keuken met het kortste deel van de L voor het keukenraam gesitueerd. Hier is ook de wasbak met een Quooker en daar links naast een vaatwasser. Het rechterdeel is ingericht met een elektrische 5 pits inductie-kookplaat en rvs afzuigkap. Links van de kookplaat is een hoger kast met een roldeur. De houten eiken parketvloer uit de hal en de woonkamer is doorgetrokken tot in de keuken.

1e verdieping:
Eenmaal op de eerste verdieping aangekomen zie je hier de laminaatvloer van brede vloerdelen. Hij past goed bij deze woning en geeft een gevoel van comfort. Boven aan de trap heb je met de klok mee twee slaapkamers, een badkamer, de derde slaapkamer en de trap (volledig bekleed met PVC) naar de tweede verdieping.

De drie slaapkamers zijn 6,8 m2, 9,1 m2 en 12 m2 groot.

De badkamer is voorzien van een ruime inloopdouche met glazen deur, regendouche en normale douche. Er is verder een toilet en een donkergrijze wastafel met eronder en ernaast opbergruimte. Het badkamermeubilair heeft een warme houten finish met zwarte, industriële grepen. Boven de wastafel hangt een spiegel met verlichting en verwarmingselementen. De wanden zijn wit en de vloer is antraciet.

2e verdieping:
De zeer ruime overloop op de bovenste etage is uitgerust met aansluitpunten voor je wasmachine en droger. Er is voldoende ruimte om hier comfortabel de was en strijk weg te werken. Door de twee dakramen is er nog de optie om nog een kamer te creëren. Door het daglicht, de kastruimte die op maat is gemaakt en de vele vierkante meters (met massief eiken vloer) is dit een multifunctionele praktische ruimte waar het zeker geen straf zal zijn om te verblijven met een luisterboek of een muziekje.

De vierde slaapkamer in deze woning is voorzien van een dakkapel met elektrische rolluiken. Hierdoor is het bruikbaar vloeroppervlak bijna de volledige 12 m2 en gaat er maar weinig ruimte onder het schuine dak verloren. De vier ramen in de dakkapel laten het daglicht hier heerlijk naar binnen stromen en heb je een tiener in het gezin? Dan zal de kamer snel als de zijne of hare bestempeld worden.

Heb je echter geen behoefte aan vier slaapkamers, dan is dit de ideale ruimte voor een thuiskantoor of studeerkamer.

Buiten:
De woning ligt in een klein en gezellig hofje met een speelveldje voor de deur. De voortuin is voornamelijk bestraat, met voldoende ruimte voor beplanting en een zitje om van de ochtendzon te genieten.

De achtertuin is gelegen op het westen en voornamelijk bestraat met grote Braziliaans leisteen tegels. Langs de houten schuttingen is aan beide kanten een border met ledverlichting en beplanting. Achter in de tuin heb je een berging met doorgetrokken overkapping. Samenvattend kun je stellen dat de tuin voor elke leeftijd iets heeft: speelruimte voor kleine kinderen, een eetplek voor het hele gezin of om gezellig met vrienden en familie te borrelen.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte: 123 m²;
- Bouwjaar: 2011;
- Eengezinswoning met vier slaapkamers;
- Woonkamer met houtkachel;
- Achtertuin met berging is gelegen op het westen;
- Kindvriendelijke wijk met dagelijkse voorzieningen nabij;
- Openbaar vervoer op loopafstand;
- Ligging nabij oprit naar snelwegen;
- Energielabel A / stadsverwarming;
- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2020;
- Oplevering in overleg, kan snel.

This single-family home with four bedrooms is located on Emile Hullebroeckstraat, between the center of Leidsche Rijn and Vleuten. The house itself is located in a cozy courtyard with adjacent parking options.
The beautiful Maxima Park is just around the corner and is ideal for sports and relaxation.

The small-scale design of this new neighborhood offers comfort and safety to young families who would like to let their children play outside. For example, there is a green strip between the opposite row of houses, which makes contact with the neighborhood (children) possible.

Number 17c has a country kitchen, a wood stove in the spacious living room and sliding doors to the backyard. Due to the long windows on the first floor, there is a lot of natural light in all bedrooms.

Due to the recent construction of the house, the material and the finish are still like new, which means that with Emile Hullebroekstraat 17c you have found a ready-to-move-in home that no longer needs any adjustment.

Near the house - on the Musicallaan and on the Vleutensebaan - you will find the nearest bus stops. Utrecht Terwijde station is located where these two roads intersect. That means that you have both the bus and the train within walking distance. Shopping center Terwijde is also located at the aforementioned intersection and here you will find supermarkets, a bookstore, catering establishments and other useful shops. At the end of the Emile Hullebroeckstraat - before the Waterwinpark and various playing fields - is De Ridderhof primary school with the after-school care next to it. In short: the ideal place for a family with young children.

Utrecht center is about a 20-minute drive away and the ramp to the A2 or A12 is 3 to 5 kilometers from your front door.

Layout

Ground floor:
When you enter the house you have a spacious entrance with a toilet room, the meter cupboard, the wardrobe, the door to the living room and the stairs (fully covered with PVC) to the top. What immediately stands out is the light wooden floor that continues into the living room. The details have been carefully thought through and unity has been ensured here.

The toilet room still looks like new. The blue-painted upper half of the walls contrast beautifully with the white tiles on the lower half. There is a toilet and a fountain.

When you enter the living room, you immediately notice the sea of ??space and the wood stove. You see a spacious sitting room with large sliding doors and if you walk towards the kitchen, there is room for your dining area with a view of the wood-burning stove and garden.

The kitchen has a rural look and is equipped with kitchen cabinets with anthracite fronts. The countertops are granite and go well with the style of the cabinets. On the left against the wall are two taller cupboards. Then you have an L-kitchen with the shortest part of the L in front of the kitchen window. Here is also the sink with a Quooker and a dishwasher on the left. The right part is equipped with an electric 5-burner induction hob and stainless steel extractor hood. To the left of the hob is a higher cabinet with a roller door. The wooden oak parquet floor from the hall and the living room is extended into the kitchen.

1st floor:
Once you have arrived on the first floor, you will see the laminate floor of wide floorboards. It fits well with this house and gives a feeling of comfort. At the top of the stairs, clockwise you have two bedrooms, a bathroom, the third bedroom and the stairs (fully lined in PVC) to the second floor.

The three bedrooms are 6.8 m2, 9.1 m2 and 12 m2 in size.

The bathroom has a spacious walk-in shower with glass door, rain shower and normal shower. There is also a toilet and a dark gray sink with storage space underneath and next to it. The bathroom furniture has a warm wooden finish with black, industrial handles. Above the sink hangs a mirror with lighting and heating elements. The walls are white and the floor is anthracite.

2nd floor:
The very spacious landing on the top floor is equipped with connection points for your washing machine and dryer. There is enough space to comfortably hide the laundry and ironing here. Due to the two skylights, there is still the option to create another room. Due to the daylight, the custom-made cupboard space and the many square meters (with a solid oak floor), this is a multifunctional practical space where it will certainly not be a punishment to stay with an audio book or music.

The fourth bedroom in this house has a dormer window with electric shutters. As a result, the usable floor area is almost the entire 12 m2 and very little space is lost under the sloping roof. The four windows in the dormer allow the daylight to stream in wonderfully and do you have a teenager in the family? Then the room will quickly be labeled as his or hers.

However, if you don't need four bedrooms, this is the ideal space for a home office or study.

Outside:
The house is located in a small and cozy courtyard with a playing field in front of the door. The front garden is mainly paved, with ample space for planting and a seating area to enjoy the morning sun.

The backyard is located on the west and mainly paved with large Brazilian slate tiles. Along the wooden fences there is a border with LED lighting and plants on both sides. In the back of the garden you have a storage room with extended roof. In summary, you can say that the garden has something for every age: play area for small children, a dining area for the whole family or a place to enjoy a drink with friends and family.

Particularities:
- Living area: 123 m²
- Year of construction: 2011
- Single family home with four bedrooms
- Living room with wood stove
- Backyard with storage room is located on the west
- Child-friendly neighborhood with daily amenities nearby
- Public transport within walking distance
- Located near access to highways
- Energy label A / district heating
- Exterior painting done in 2020
- Delivery in consultation, can be done quickly

Lees verder

Kenmerken

 • Vraagprijs € 525.000,- k.k.
 • Aanvaarding In overleg
 • Type Tussenwoning
 • Bouwjaar 2011
 • Woonoppervlakte ca. 123 m2
 • Externe bergruimte ca. 6 m2
 • Slaapkamers 4
 • Inhoud ca. 436 m3
 • Perceeloppervlakte ca. 127 m2
 • Ligging tuin West
 • Energielabel A
 • Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, volledig geisoleerd, hr glas
 • Verwarming Stadsverwarming
 • Voorzieningen Mechanische ventilatie, tv kabel, dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie
 • Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren
 • Garage Geen garage
Meer kenmerken

In de buurt

Emile Hullebroeckstraat 17C 3543 BZ Utrecht

   De buurt

   Burgerlijke staat in wijk
   Gehuwd
   Ongehuwd
   Gescheiden
   Verweduwd
   • Gehuwd (36.76%)
   • Ongehuwd (56.13%)
   • Gescheiden (4.74%)
   • Verweduwd (2.37%)
   Leeftijd in wijk
   0 - 15 jaar
   15 - 25 jaar
   25-45 jaar
   45 - 65 jaar
   65+ jaar
   • 0 - 15 jaar (29.05%)
   • 15 - 25 jaar (8.00%)
   • 25 - 45 jaar (35.18%)
   • 45 - 65 jaar (20.16%)
   • 65+ jaar (7.61%)
   Geslacht
   • Mannen (50.45%)
   • Vrouwen (49.55%)
   Gezinnen met kinderen
   0 - 15 jaar
   15 - 25 jaar
   25-45 jaar
   • Met kinderen (52.33%)
   • Zonder kinderen (23.01%)
   • Éénpersoons huishoudens (24.66%)
   Woningen koop / huur
   • Koop (63.00%)
   • Huur (37.00%)
   Aantal inwoners:

   5045

   Schaduwwijzer

   Media

   Plattegronden

   Ander aanbod