Huis verzekeren: 5 verzekeringen om jouw huis te beschermen

Huis verzekeren: 5 verzekeringen om jouw huis te beschermen

Group 102

Stay tuned • Stay tuned Stay tuned • Stay tuned

Artikel geschreven op 27 juni 2023

Je huis verzekeren is van essentieel belang om je kostbare bezit te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen. Maar welke verzekeringen zijn belangrijk om jezelf te beschermen tegen dure schade aan, of veroorzaakt door, jouw woning? In dit artikel leggen we het graag aan je uit. Ontdek de belangrijkste verzekeringen die je nodig hebt.

1. Opstalverzekering: je huis verzekeren tegen schade aan alles wat in, aan en rondom je huis vast zit

Een opstalverzekering, ook bekend als een brandverzekering, biedt veel meer dan alleen dekking bij brand. Het beschermt je woning tegen diverse risico’s, zoals stormschade, inbraak, blikseminslag en waterschade. Zelfs een inbraak kan al leiden tot aanzienlijke schadekosten, zoals braakschade. Brand vormt echter het grootste gevaar, aangezien een huis binnen enkele minuten volledig verwoest kan worden. Zelfs bij het succesvol blussen van een kleine brand kunnen de kosten voor schade door vuur, rook en bluswater hoog oplopen. Vergeet niet dat een opstalverzekering vaak verplicht is gesteld door de bank waarbij je een hypotheek hebt afgesloten.

2. Inboedelverzekering: bescherming van persoonlijke bezittingen

Terwijl de opstalverzekering je woning dekt, zorgt de inboedelverzekering voor bescherming van je losse bezittingen in huis. Deze verzekering biedt vergelijkbare dekking als de opstalverzekering, maar dan specifiek voor je persoonlijke eigendommen. Een kast wordt bijvoorbeeld gedekt als inboedel, tenzij het een inbouwkast is die aan het huis is bevestigd. In dat geval valt deze onder de opstalverzekering.

3. Aansprakelijkheidsverzekering: bescherming voor schade aan anderen

Als we het hebben over je huis verzekeren denk je waarschijnlijk niet meteen aan een aansprakelijkheidsverzekering. Maar met een aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt voor schade aan anderen die veroorzaakt is door jou en waarvoor jij verantwoordelijk bent. Dit omvat ook schade die jouw woning aan anderen kan toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een hevige storm waarbij je dakkapel losraakt en op de auto van de buurvrouw valt. Dergelijke schadegevallen veroorzaakt door jouw huis vallen onder deze verzekering.

4. Overlijdensrisicoverzekering: bescherming voor je dierbaren

Vaak wordt er bij een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert uit in geval van overlijden van een van de kostwinners vóór de einddatum van de verzekering. Het biedt een financieel vangnet voor de achterblijvers, zodat zij de hypotheek geheel of gedeeltelijk kunnen afbetalen. Hiermee voorkom je dat nabestaanden de hypotheeklasten niet kunnen dragen. Daarnaast kun je ook een woonlastenverzekering overwegen, gekoppeld aan de hypotheek, die uitkeert als je arbeidsongeschikt raakt of door onvrijwillige werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

5. Rechtsbijstandverzekering: bescherming in juridische geschillen

Conflicten zijn nooit leuk. En komen altijd onverwacht. Denk aan ruzie met de aannemer over de verbouwing van je huis, of omdat jij en je buren het niet eens zijn over de erfgrens. Vervelende situaties waarin hulp van een jurist of advocaat goed van pas komt. En dan is het fijn als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Want dat scheelt een hoop kosten. Met de Rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp bij een conflict. Ook krijg je een vergoeding voor bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, zoals een advocaat. Verder kun je altijd juridisch advies inwinnen, ook als er geen conflict is.

Conclusie

Je huis verzekeren is van essentieel belang om je kostbare bezittingen te beschermen. Zorg ervoor dat je een opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering hebt om jezelf te wapenen tegen mogelijke schade. Overweeg daarnaast een overlijdensrisicoverzekering, woonlastenverzekering en rechtsbijstandverzekering om extra zekerheid te bieden. Neem contact op met onze verzekeringsadviseur Carla Huffener om de meest passende verzekeringen voor jouw situatie te bepalen.