Wijziging in bouwplan accepteren of niet? | Beumer

Wijziging in bouwplan accepteren of niet?

Group 102

Stay tuned • Stay tuned Stay tuned • Stay tuned

Artikel geschreven op 14 februari 2022

Je kijkt er al een hele tijd naar uit: de bouw van je nieuwe woning. Zelfs als alles loopt zoals het zou moeten, kan het hele proces behoorlijk intensief zijn. Helemaal wanneer de aannemer besluit om het met zorg uitgedachte bouwplan te wijzigen. Dat hoef jij niet zomaar te accepteren. Dit is wat je ertegen kunt doen.

Je kijkt er al een hele tijd naar uit: de bouw van je nieuwe woning. Zelfs als alles loopt zoals het zou moeten, kan het hele proces behoorlijk intensief zijn. Helemaal wanneer de aannemer besluit om het met zorg uitgedachte bouwplan te wijzigen. Dat hoef jij niet zomaar te accepteren. Dit is wat je ertegen kunt doen.

Schriftelijk bezwaar

Maak in ieder geval zo snel mogelijk schriftelijk bezwaar tegen de wijziging van het bouwplan. Zet uiteen wat de oorspronkelijke plannen waren en op welke punten deze plannen nu wijzigen. Onderbouw waarom je de plannen bij het oude wilt laten en vraag vervolgens aan de aannemer of hij de plannen wil laten zoals deze voorafgaand aan de bouw zijn opgesteld.

Noodzakelijke wijziging of niet?

Bedenk ook of de plannen noodzakelijk zijn of niet. Extra steunpilaren om de constructie van je woning te verbeteren en daarmee veiliger te maken of veranderingen in wet- en regelgeving zijn aanpassingen waar ook een aannemer niet altijd iets aan kan doen. Wel kun je een schadevergoeding eisen op het moment dat deze wijzigingen de waarde van je woning laten dalen of afbreuk doen aan de kwaliteit, leefbaarheid, het uiterlijk of het aanzien van de woning.

Zijn de wijzigingen niet noodzakelijk, dan kun je nakoming van de overeenkomst vorderen. Wanneer naleving om wat voor reden dan ook niet kan worden gehandhaafd, dan kun je ook in dit geval een schadevergoeding eisen. Dit kan alleen als de wijziging ook daadwerkelijk nadelig voor jou is. Er zijn drie soorten niet-noodzakelijke wijzigingen te onderscheiden:

  1. Een wijziging die de aannemer makkelijk ongedaan kan maken. Denk aan verkeerd gezette binnendeuren. Deze kan hij eenvoudig verwijderen en vervangen voor nieuwe deuren. Via een door beide partijen getekend proces-verbaal moet de aannemer de wijziging binnen drie maanden oplossen. Wanneer de aannemer niet voornemens is deze wijziging op te lossen, kun je een schadevergoeding eisen.
  2. Een wijziging die ingrijpen op korte termijn vraagt. Bijvoorbeeld wanneer je tijdens de bouw ziet dat de aannemer de verkeerde tegel in de badkamer plaatst. Directe actie is noodzakelijk.
  3. Een wijziging die naar alle redelijkheid niet meer ongedaan kan worden gemaakt. De aannemer heeft bijvoorbeeld de verkeerde gevelstenen gebruikt en daar kom je pas bij oplevering achter. Ook nu kun je een schadevergoeding eisen op het moment dat het afbreuk doet aan de kwaliteit, de leefbaarheid, de waarde en het uiterlijk van de woning. In de regel wordt via een taxateur de waardevermindering bepaald en kun je op basis daarvan een schadevergoeding eisen.

In gebreke stellen

Reageert de aannemer helemaal niet op jouw verzoek of wil hij het verzoek niet inwilligen, dan kun je de aannemer in gebreke stellen. Dit doe je via een aangetekende brief, waarmee je de aannemer nog een laatste kans geeft te reageren en het probleem op te lossen. Zet in de brief een redelijke termijn waarin je de wijzigingen graag opgelost ziet. Geef ook aan dat je de situatie overdraagt aan een jurist of een procedure start op het moment dat de aannemer nog steeds besluit niet te reageren op je verzoek.

5%-regeling

Is er bij de oplevering nog steeds geen oplossing gevonden, zet de wijziging dan in het proces-verbaal en geef aan dat je het niet eens bent met de wijziging zoals deze is opgeleverd. Geef ook aan dat je gebruikt maakt van de 5%-regeling waarbij je 5% van de aanneemsom, die bij de notaris is achtergehouden, niet uitkeert op het moment dat de wijziging niet hersteld wordt.

Ga dus niet zomaar akkoord met een wijziging van het bouwplan als jij dat niet ziet zitten.

Beumer | Huis verhuren | Verhuur | Jouw makelaar in de regio Utrecht Nieuws

Stay tuned & schrijf je in