Rolan beantwoordt de vraag van de maand | Beumer

Rolan beantwoordt de vraag van de maand

Group 102

Stay tuned • Stay tuned Stay tuned • Stay tuned

Artikel geschreven op 07 augustus 2023

In de rubriek 'vraag van de maand' geeft één van onze makelaars antwoord op een vraag die gerelateerd is aan de makelaardij. Deze maand beantwoord makelaar Rolan Dirksen de volgende vraag: is het achterwege laten van ontbindende voorwaarden slim?

Rolan : “Nee, het achterwege laten van ontbindende voorwaarden wordt in veel gevallen sterk afgeraden. Ontbindende voorwaarden bieden in de koopovereenkomst namelijk belangrijke voordelen en bescherming voor jou als koper. Hieronder leg ik uit waarom het verstandig is ontbindende voorwaarden wel op te nemen.

Financiële bescherming

Het financieringsvoorbehoud is een van de meest essentiële ontbindende voorwaarden. Door deze voorwaarde op te nemen, heb je de mogelijkheid de koop te ontbinden als je de benodigde financiering niet rond krijgt. Dit voorkomt dat je vast komt te zitten aan een aankoop waarvoor je de financiële middelen niet hebt en beschermt tegen mogelijke financiële problemen.

Inspectie en gebreken

Het opnemen van een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde geeft je de kans een professionele inspectie van de woning uit te laten voeren. Komen er tijdens deze inspectie ernstige gebreken aan het licht, dan kun je de koopovereenkomst beëindigen zonder dat je verplicht bent de woning te kopen en daarmee op te draaien voor hoge reparatiekosten.

Flexibiliteit en zekerheid

Het opnemen van ontbindende voorwaarden geeft je als koper de flexibiliteit de koop te heroverwegen in het geval van onverwachte omstandigheden. Het biedt zekerheid dat je niet onnodig vast komt te zitten in een transactie die om verschillende redenen niet langer haalbaar of wenselijk is.

Hoewel het achterwege laten van ontbindende voorwaarden in sommige gevallen kan helpen een aankoop sneller te realiseren, brengt dit aanzienlijke risico’s met zich mee. Het opnemen van ontbindende voorwaarden is een verstandige keuze die jouw belangen als koper beschermt en je de nodige ademruimte geeft om weloverwogen beslissingen te nemen.”