Hoe kun je je kind aan een woning helpen? | Beumer

Hoe kun je je kind aan een woning helpen?

Group 102

Stay tuned • Stay tuned Stay tuned • Stay tuned

Artikel geschreven op 13 februari 2024

Voor veel starters is het ontzettend lastig om een koopwoning te bemachtigen. Veel ouders willen hun kind graag helpen, maar hoe? Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Geld schenken

Je kunt nog steeds geld schenken, je mag namelijk jaarlijks een belastingvrij bedrag aan je kind(eren) overmaken. Voor 2024 is dat € 6.633, ongeacht hun leeftijd. Maar als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, kun je eenmalig tot € 31.813 schenken zonder dat er belasting over verschuldigd is. Dat is de zogenaamde verhoogde vrijstelling. Je kind mag dit geld vrij besteden, het hoeft dan niet eens persé voor een huis te zijn.

Let wel op dat je niet beide vrijstellingen in hetzelfde jaar gebruikt, want wanneer je meer schenkt dan de vrijstelling toestaat moet je kind belasting betalen over het extra bedrag. Sinds 2017 kun je de eenmalige verhoogde schenking ook verspreiden over drie opeenvolgende jaren. Maar dan moet je kind wel jonger zijn dan 40 en de schenking elk jaar aangeven in de belastingaangifte.

Familiebank

Een alternatieve manier om je kind te ondersteunen is door geld te lenen voor de aankoop of renovatie van een huis. Dit kan informeel gebeuren, zonder de notaris. Hierbij moet je kind wel een redelijke rente betalen over de lening. Als de lening is afgesloten voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning, dan kan de rente worden afgetrokken in box 1 van de belastingaangifte.

De belastingdienst ziet het geleende bedrag als een schuld van je kind aan jou. Je moet de lening dus aangeven als bezitting in box 3 van je belastingaangifte. De rente die je ontvangt blijft echter onbelast in diezelfde box.

Fiscale kansen

Een andere optie is een combinatie van bovenstaande punten. Je leent je kind een geldbedrag dat vervolgens annuïtair terugbetaalt wordt over bijvoorbeeld dertig jaar. De rente die hierbij komt kijken, kan worden afgetrokken voor de belasting. Als tegenprestatie voor de (netto) rente die je kind betaalt, schenk jij jaarlijks een bedrag aan hen. Zolang dit binnen de vrijstellingsnorm valt, blijft het belastingvrij.

Het is wel belangrijk om deze twee geldstromen van dit 'kas-rondje' gescheiden te houden, ze worden beschouwd als afzonderlijke juridische handelingen. Als je dit niet doet, kan de Belastingdienst besluiten dat de rentelast niet op het kind rust, waardoor het fiscale voordeel van renteaftrek vervalt. Als je dit wel correct uitvoert, maak je gewoon slim gebruik van de fiscale regelingen en profiteert je kind van een mooi belastingvoordeel.

Borgstelling

Bij bepaalde geldverstrekkers kunnen ouders nog steeds garant staan voor de financiële verplichtingen van hun kinderen. Als ouder word je dan mede verantwoordelijk voor de betalingen, wat de bank extra zekerheid biedt. Dit stelt je kind in staat om meer te lenen, waarbij zij zelf de maandelijkse rente en aflossing dragen. Bovendien kan de rente in box 1 worden afgetrokken.

Het is echter belangrijk om te weten dat de bank in geval van betalingsproblemen van je kind een beroep op jou kan doen, zelfs voor de volledige schuld. Daarom zal de geldverstrekker jouw financiële situatie beoordelen voordat de lening wordt goedgekeurd. Het is niet nodig om deze regeling te melden bij de belastingdienst als ouder. Maar als je op enig moment de lasten moet dragen, kun je de rente niet aftrekken. Nadeel is dat je geen gebruik kunt maken van de voordelen die Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt en dat de keuze van geldverstrekkers zeer beperkt is.

Conclusie

Neem de tijd om je financiële opties te overwegen en zoek advies bij een hypotheekadviseur als dat nodig is. Belastingvrij schenken biedt flexibiliteit, vooral met de verhoogde vrijstelling voor jongvolwassenen. Lenen voor een huis kan ook, met fiscaal voordeel in box 1. Overweeg je beide te combineren? Zorg dan voor een heldere scheiding van geldstromen en voldoe aan fiscale eisen. Bovendien, als ouders garant staan voor de financiële verplichtingen van hun kinderen, kan dit de leencapaciteit vergroten. Let wel op de mogelijke aansprakelijkheid en beperkte voordelen zoals NHG en keuzevrijheid bij geldverstrekkers.

In alle gevallen: een hypotheekadviseur kan je helpen de beste keuzes te maken, afgestemd op jouw situatie. Snel, slim en afgestemd op jouw behoeften.